OPM

WUF w Twoim mieście

Czym jest „WUF w Twoim mieście”? 

„WUF w Twoim mieście” to oficjalny patronat udzielany wydarzeniom bliskim ideom Światowego Forum Miejskiego. Efektem jego uzyskania jest nadanie tytułu „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11”. O to miano mogą się ubiegać wyłącznie wydarzenia, które tematem nawiązują do co najmniej jednego z poniższych sześciu „dialogów” WUF11:

•   Miasta sprawiedliwe;
•   Zielona przyszłość miast;
•.  Innowacje i technologie;
•   Budowanie odporności miast;
•   Planowanie i zarządzanie miejskie;
•   Przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

Patronat „WUF w Twoim mieście” powstał po to, by Światowe Forum Miejskie trwało dłużej niż kilka dni. Objęcie patronatem innych wydarzeń sprawi, że WUF11 i towarzyszące mu idee będą obecne w przestrzeni publicznej jeszcze przez wiele miesięcy – zgłaszane inicjatywy mogą odbywać się PRZEZ CAŁY 2022 ROK NA TERENIE POLSKI LUB ONLINE.

Do kogo kierowany jest „WUF w Twoim mieście”?

Propozycję objęcia wydarzenia patronatem kierujemy do organizatorów wydarzeń kulturalnych, gospodarczych, naukowych i edukacyjnych, które promują dobre praktyki zarządzania miastami w sposób zrównoważony i pomagają tworzyć miejsca przyjazne do życia. Patronat można również uzyskać rozwijając inicjatywy społeczne o konkretnym charakterze przestrzennym – lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym lub nawet międzynarodowym. 

Dlaczego warto przystąpić do „WUF w Twoim mieście”? 

Pojawienie się w oficjalnym kalendarium 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11

Możliwość prezentacji swoich osiągnięć szerszej publiczności, zaangażowanej w podobne tematy

Oficjalny patronat 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11 i opatrzenie wydarzenia specjalnym znakiem

Otrzymanie tytułu „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11” to promocja poprzez obecność w kalendarium opublikowanym na oficjalnych stronach oraz w mediach społecznościowych Światowego Forum Miejskiego, które odwiedzać będą tysiące osób. Dzięki uzyskaniu patronatu zgłoszone wydarzenia mają szansę dotrzeć do większej grupy odbiorców, a ich pomysłodawcy – promować swoją działalność i osiągnięcia. To znakomita okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz ideami ze społecznością zgromadzoną wokół tak dużego wydarzenia, jakim jest WUF11.

To także możliwość korzystania z oficjalnego znaku patronatu, który będzie zamieszczany na materiałach promocyjnych czy stronach internetowych wydarzenia. 

Zgłoś swoje wydarzenie!

Formularz zgłoszeniowy

  I. Organizator

  Status organizatora (zaznaczyć jedno) *:


  II. Wydarzenie

  Termin realizacji wydarzenia*

  Udział w wydarzeniu jest *:

  Zasięg (zaznaczyć jedno)*:

  Charakter wydarzenia (zaznaczyć, można kilka):*

  Osoba do kontaktu*

  Załączniki (program, regulamin, inne dokumenty)

  * – Wymagane


  Kontakt 

  Karolina Szczechowska 

  e-mail: kszczechowska@irmir.pl 

  tel.: +48 505012197