Światowe Forum Miejskie - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Światowe Forum Miejskie

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11, w skrócie: WUF11), która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 roku w Katowicach, to wydarzenie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. Jego celem jest promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad wyzwaniami, które przed nimi stoją. W trakcie trwania sesji będzie można aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez uczestników (Networking events, Training events, Voices from Cities, SDGs in Action, Urban Library, ONE UN) oraz wziąć udział w charakterze słuchacza w spotkaniach przygotowanych przez UN-Habitat (Dialogues, Roundtables, Special Sessions, Assemblies).

    • Globalne zagrożenia i problemy wymagają skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym
    • Od tego, w jaki sposób rozwijać się będą miasta, w dużej mierze zależy przyszłość poszczególnych regionów, krajów i całej planety
    • WUF11 w Polsce to szansa na poznanie skutecznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji z różnych zakątków globu
    • WUF11 to okazja do tego, aby podzielić się ze światem pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast
    • Transformacja miast to ciągły proces dostosowywania się do nowych wyzwań – od jej powodzenia zależy w dużej mierze przyszłość kolejnych pokoleń

Globalne wyzwania – międzynarodowe działanie

Najpoważniejsze problemy, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa, mają charakter globalny – zmiany klimatyczne, degradacja zasobów środowiska przyrodniczego, spadek bioróżnorodności, pandemie, kryzysy gospodarcze, demograficzne i migracyjne. Dlatego odpowiedź na nie wymaga działań i koordynacji w wymiarze międzynarodowym. Temu celowi służą także spotkania w ramach światowych forów miejskich.

Miasta i obszary zurbanizowane są szczególnie istotne w kontekście globalnych wyzwań nie tylko dlatego, że już dziś zamieszkuje je ponad połowa ludności świata, a do 2030 roku będzie to 60%. Odpowiednio kształtowane i zarządzane miasto może okazać się jednym z kluczowych elementów rozwiązywania cywilizacyjnych problemów. Przestrzenna koncentracja stwarza szansę na zmniejszenie presji człowieka na zagospodarowywanie obszarów naturalnych i pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej, a ekonomia skali tworzy potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i usług. Z kolei brak zrównoważonej polityki urbanizacyjnej, brak właściwego planowania rozwoju oraz słaba organizacja miejskich systemów prowadzą do utraty tej szansy i skutkują niskim poziomem życia, dużym rozwarstwieniem i silną polaryzacją społeczną – czyli zjawiskami bardzo negatywnie oddziaływującymi na środowisko.

WUF11  szansą na zaprezentowanie polskich rozwiązań

Organizacja 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach stwarza możliwość poznania rozwiązań z zakresu zrównoważonej urbanizacji stosowanych w miastach na całym świecie, a także ludzi i organizacji, które za nimi stoją. Jest to również wyjątkowa okazja, by podzielić się doświadczeniem transformacji, jaka dokonała się w polskich miastach. Jej specyfiką jest niewątpliwie dynamiczny rozwój gospodarczy i jednocześnie stosunkowo niski poziom nierówności społecznych. Ten model transformacji, oparty w dużej mierze na wykorzystaniu lokalnych zasobów i samorządności, może okazać się szczególnie interesujący dla miast z krajów rozwijających się. Z pewnością będzie to również okazja do krytycznej refleksji nad tym, co należałoby w nim poprawić.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto szuka odpowiedzi na pytanie o to, jak sprawić, aby miasta w mniejszym stopniu były generatorem problemów, a w jak największym służyły ich rozwiązywaniu. Chcemy uczyć się od innych i chcemy, aby polskie miasta zapewniały kolejnym pokoleniom swoich użytkowników dobrą i bezpieczną przyszłość.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest partnerem strategicznym WUF11.

Pobierz zarys programu 11. sesji Światowego forum Miejskiego:

Zarys Programu WUF11

Szukasz noclegu na czas trwania WUF11? Rezerwacji hotelowych możesz dokonać na stronie https://wuf11hotels.pl/


Więcej na temat WUF11 na stronach: 

🔸  https://wuf.unhabitat.org/ Oficjalna strona #WUF11 UN-Habitat

🔸  https://wuf11.katowice.eu/pl/  Strona miasta Katowice poświęcona organizacji #WUF11  

🔸  https://www.gov.pl/web/wuf11 Strona Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca #WUF11

Aktualności oraz dyskusje wokół tematów WUF11 publikować będziemy również w kanałach informacyjnych Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR:

🔸   https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11   

🔸  https://www.facebook.com/obserwatorium.miast

🔸  https://www.linkedin.com/showcase/obserwatorium-polityki-miejskiej-irmir 

🔸  https://twitter.com/opm_irmir  

🔸  https://www.youtube.com/c/ObserwatoriumPolitykiMiejskiejIRMiR    

Obawiasz się, że coś Cię ominie? Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz newsletter: 

🔸  https://obserwatorium.miasta.pl   

 

Chcesz się z nami skontaktować w sprawach 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego? Prosimy o wiadomość mailową: wuf11@irmir.pl