OPM

Światowe Forum Miejskie

WUF11 już za nami!

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11, w skrócie: WUF11),czyli największa globalna, cykliczna impreza dotycząca miast, przeszła już do historii. Jakie były jej główne tezy i założenia? 
  • Globalne zagrożenia i problemy wymagają skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym
  • Od tego, w jaki sposób rozwijać się będą miasta, w dużej mierze zależy przyszłość poszczególnych regionów, krajów i całej planety
  • WUF11 w Polsce to szansa na poznanie skutecznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji z różnych zakątków globu
  • WUF11 to okazja do tego, aby podzielić się ze światem pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast
  • Transformacja miast to ciągły proces dostosowywania się do nowych wyzwań – od jej powodzenia zależy w dużej mierze przyszłość kolejnych pokoleń

 

World Urban Forum 11 odbyło się w dniach 26-30 czerwca 2022 roku.Główna część przedsięwzięcia miała miejsce na terenie Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, a towarzyszyły jej wydarzenia WUF na mieście.  

W WUF11 wzięło udział ponad 16tys. osób, z ok. 22,5 tys. zarejestrowanych. Ponad 10 tys. uczestników ze 174 państw pojawiło się na miejscu, a 6 tys. połączyło się online. Podczas 11. sesji Światowego Forum Miejskiego odbyło się ponad 500 sesji dyskusyjnych, paneli i merytorycznych spotkań. 

WUF11 zostało zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto-gospodarza, czyli Katowice. Instytut Rozwoju Miast i Regionów był partnerem strategicznym WUF11. 

Część wydarzeń była organizowana przez uczestników (Networking events, Training events, Voices from Cities, SDGs in Action, Urban Library, ONE UN), w charakterze słuchacza można było wziąć udział w spotkaniach przygotowanych przez UN-Habitat (Dialogues, Roundtables, Special Sessions, Assemblies).

Jedną z najważniejszych części WUF11 była strefa wystawiennicza Urban Expo licząca blisko 8000 m2. Podmioty z całego świata prezentowały w niej innowacyjne rozwiązania służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miast. Oprócz licznych stoisk w tej przestrzeni znajdowała się przestrzeń do networkingu, odbyły się tu również liczne poboczne wydarzenia. W Urban Expo stanął również – największy spośród wszystkich – Pawilon Polski, z wystawą „Miejskie Transformacje – Modelowa rewitalizacja miast” oraz salą konferencyjną z bogatym programem merytorycznym.  

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA CZĘŚCI  WYDARZEŃ (MIASTO360, PAWILON POLSKI) NA NASZYCH KANAŁACH:


WUF
11  by
ł również okazją do prezentacji polskich rozwiązań 

Organizacja 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach stworzyła możliwość poznania rozwiązań z zakresu zrównoważonej urbanizacji stosowanych w miastach na całym świecie, a także ludzi i organizacji, które za nimi stoją. Była to również wyjątkowa okazja, by podzielić się doświadczeniem transformacji, jaka dokonała się w polskich miastach. Jej specyfiką jest niewątpliwie dynamiczny rozwój gospodarczy i jednocześnie stosunkowo niski poziom nierówności społecznych. Ten model transformacji, oparty w dużej mierze na wykorzystaniu lokalnych zasobów i samorządności, może okazać się szczególnie interesujący dla miast z krajów rozwijających się. WUF11 był z pewnością również okazją do krytycznej refleksji nad tym, co należałoby w nim poprawić. 

W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, kto szuka odpowiedzi na pytanie o to, jak sprawić, aby miasta w mniejszym stopniu były generatorem problemów, a w jak największym służyły ich rozwiązywaniu. Chcemy uczyć się od innych i chcemy, aby polskie miasta zapewniały kolejnym pokoleniom swoich użytkowników dobrą i bezpieczną przyszłość. 

Dowiedz się więcej! 

Zapraszamy do zapoznania się z aktywnościami, w których brał udział – lub wciąż bierze udział – Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Wejdź na pozostałe z naszych podstron poświęconych WUF11: 

WUF na mieście – 11 stref zlokalizowanych w przestrzeni Katowic, otwartych zarówno dla gości WUF11, jak i mieszkańców miasta oraz metropolii. Dwie spośród nich – Miasto360 oraz Urban Cinema by Santander – były organizowane przez IRMiR; 

Pawilon Polski – przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna, którą organizowały MFiPR oraz IRMiR; 

WUF w Twoim mieścieoficjalny patronat udzielany wydarzeniom bliskim ideom Światowego Forum Miejskiego; 

Plan działań dla miast – program mający na celu pozostawienie po WUF11 dziedzictwa w postaci katalogu dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich; 

Ścieżka europejskablok wydarzeń pod hasłem „Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata”, realizowany wraz z dwunastoma międzynarodowymi organizacjami-gospodarzami.  


Więcej na temat WUF11 na stronach: 

🔸  https://wuf.unhabitat.org/ Oficjalna strona #WUF11 UN-Habitat

🔸  https://wuf11.katowice.eu/pl/  Strona miasta Katowice poświęcona organizacji #WUF11  

🔸  https://www.gov.pl/web/wuf11 Strona Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca #WUF11

Aktualności oraz dyskusje wokół tematów WUF11 publikujemy również w kanałach informacyjnych Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR:

🔸   https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11   

🔸  https://www.facebook.com/obserwatorium.miast

🔸  https://www.linkedin.com/showcase/obserwatorium-polityki-miejskiej-irmir 

🔸  https://twitter.com/opm_irmir  

🔸  https://www.youtube.com/c/ObserwatoriumPolitykiMiejskiejIRMiR    

Obawiasz się, że coś Cię ominie? Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz newsletter: 

🔸  https://obserwatorium.miasta.pl   

Chcesz się z nami skontaktować w sprawach 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego? Prosimy o wiadomość mailową: wuf11@irmir.pl