OPM

Światowe Forum Miejskie

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11, w skrócie: WUF11) to wydarzenie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat. Celem wydarzenia jest promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad wyzwaniami, które przed nimi stoją na tej drodze.

  • Globalne zagrożenia i problemy wymagają skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym;
  • Od tego w jaki sposób rozwijać będą się miasta w dużej mierze zależy przyszłość poszczególnych regionów, krajów i całej planety;
  • WUF11 w Polsce, to szansa na poznanie dobrych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji wdrażanych w różnych krajach i miastach świata;
  • WUF11 to okazja do tego, aby podzielić się pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast “ze światem”;
  • Transformacja miast to ciągły proces dostosowywania się do nowych wyzwań – od jej powodzenia zależy w dużej mierze przyszłość kolejnych pokoleń.

Najpoważniejsze problemy, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa mają charakter globalny – ocieplenie klimatu, degradacja zasobów środowiska przyrodniczego, spadek bioróżnorodności, pandemie, kryzysy gospodarcze, demograficzne i migracyjne… Dlatego odpowiedź na nie wymaga działań i koordynacji w wymiarze międzynarodowym. Temu celowi służą także spotkania w ramach światowych forów miejskich.

Miasta i obszary zurbanizowane, są szczególnie istotne w kontekście globalnych wyzwań nie tylko dlatego, że już dziś zamieszkuje je ponad połowa ludności świata, a do 2030 roku będzie to 60%. Odpowiednio kształtowane i zarządzane miasto, może okazać się jednym z kluczowych elementów rozwiązywania istniejących problemów. Przestrzenna koncentracja stwarza szansę na zmniejszenie presji człowieka na zagospodarowywanie obszarów naturalnych, zwiększenie efektywności energetycznej, a ekonomia skali tworzy potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i usług. Z kolei brak zrównoważonej polityki urbanizacyjnej, brak właściwego planowania rozwoju i organizacji miejskich systemów, prowadzi do utraty tej szansy i skutkuje powstawaniem miast o niskim poziomie życia, dużym rozwarstwieniu i silnej polaryzacji społecznej, bardzo negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Organizacja 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach z pewnością stwarza możliwość, abyśmy z pierwszej ręki mogli zapoznać się z doświadczeniami i rozwiązaniami z zakresu zrównoważonej urbanizacji stosowanymi w różnych miastach na całym świecie, poznać ludzi i organizacje, które za nimi stoją. Jednocześnie jest to wyjątkowa okazja, aby podzielić się doświadczeniem transformacji jaka dokonała się w Polsce i w polskich miastach. Kierując wzrok ku wielu zachodnioeuropejskim miastom, możemy czuć pewien niedosyt. Jednocześnie nie sposób zanegować ogromu pozytywnych zmian jakie zaszły w polskich miastach w ciągu ostatnich trzech dekad. Specyfiką naszej transformacji jest niewątpliwie dynamiczny rozwój gospodarczy i jednocześnie stosunkowo niski poziom nierówności społecznych. Ten model transformacji, oparty w dużej mierze na wykorzystaniu lokalnych zasobów i samorządności, może okazać się szczególnie interesujący dla wielu miast w krajach rozwijających się. Z pewnością będzie to również okazja do krytycznej refleksji nad tym co nie wyszło, co należałoby poprawić.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto szuka odpowiedzi na pytanie o to jak sprawić, aby miasta w mniejszym stopniu były generatorem problemów, a w jak największym służyły ich rozwiązywaniu. Chcemy się uczuć od innych i chcemy, aby polskie miasta były również częścią rozwiązania, zapewniając kolejnym pokoleniom swoich użytkowników dobrą i bezpieczną przyszłość.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbędzie się w Katowicach, w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. Organizatorami wydarzenia są: Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest partnerem strategicznym wydarzenia.


Więcej na temat WUF11 na stronach: 

🔸  www.wuf.unhabitat.org  Oficjalna strona #WUF11 UN-Habitat

🔸  https://wuf11.katowice.eu/pl/  Strona miasta Katowice poświęcona organizacji #WUF11  

Aktualności oraz dyskusje wokół tematów WUF11 publikować będziemy również w kanałach informacyjnych Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR:

🔸   https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11   

🔸  https://www.facebook.com/obserwatorium.miast

🔸  https://www.linkedin.com/showcase/obserwatorium-polityki-miejskiej-irmir 

🔸  https://twitter.com/opm_irmir  

🔸  https://www.youtube.com/c/ObserwatoriumPolitykiMiejskiejIRMiR    

Obawiasz się, że coś Cię ominie? Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz newsletter: 

🔸  https://obserwatorium.miasta.pl   

Więcej na temat WUF11 na stronach: 

🔸  www.wuf.unhabitat.org  Oficjalna strona #WUF11 UN-Habitat

🔸  https://wuf11.katowice.eu/pl/  Strona miasta Katowice poświęcona organizacji #WUF11

Chcesz się z nami skontaktować w sprawach 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego? Prosimy o wiadomość mailową: wuf11@irmir.pl