OPM

Analiza rynku nieruchomości w Polsce [Problemy Rozwoju Miast, 4/2013]