Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności w miastach [Ekonomika Transportu i Logistyka, 52/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności w miastach [Ekonomika Transportu i Logistyka, 52/2014]