OPM

Zrównoważony rozwój gminy – ujęcie teoretyczne [Zarządzanie i Edukacja, 92/2014]