OPM

Zarządzanie rozwojem turystyki na szczeblu lokalnym – studium przypadku Gdańsk [Zarządzanie i Edukacja, 91/2013]