Czwarty pakiet kolejowy- w kierunku pełnej liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE [Ekonomika Transportu i Logistyka, 47/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Czwarty pakiet kolejowy- w kierunku pełnej liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE [Ekonomika Transportu i Logistyka, 47/2013]