Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle ujęć historycznych [Ekonomia 45(1)/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle ujęć historycznych [Ekonomia 45(1)/2014]