OPM

Dobre praktyki inteligentnego zarządzania w polskich miastach [Studia Miejskie, 19/2015]