Opinia prawna w przedmiocie wybranych zagadnień wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U.2015.1890 z dnia 18 listopada 2015 r.)[Badania i opinie, 2/2016] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Opinia prawna w przedmiocie wybranych zagadnień wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U.2015.1890 z dnia 18 listopada 2015 r.)[Badania i opinie, 2/2016]