Opinia w sprawie ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych [Ekspertyzy, 10/2016] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Opinia w sprawie ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych [Ekspertyzy, 10/2016]