OPM

Miejskość elektoralna w Polsce na początku XXI wieku w świetle wyników wyborów do Sejmu [Studia Miejskie, 4/2011]