Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych [Organizacja i zarządzanie, 76/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych [Organizacja i zarządzanie, 76/2014]