Model przepływu strumienia informacji w systemie gospodarki stałymi odpadami na koncepcji logistyki odwrotnej [Ekonomika Transportu Lądowego, 39/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Model przepływu strumienia informacji w systemie gospodarki stałymi odpadami na koncepcji logistyki odwrotnej [Ekonomika Transportu Lądowego, 39/2010]