Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS) [Człowiek i Środowisko, 36 (1-2)/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS) [Człowiek i Środowisko, 36 (1-2)/2012]