Nowe Gliwice- studium przypadku rewitalizacji terenów pokopalnianych [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Nowe Gliwice- studium przypadku rewitalizacji terenów pokopalnianych [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013]