Ocena funkcjonowania zieleni w wybranym osiedlu mieszkaniowym Warszawy- próba zastosowania analizy SWOT [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena funkcjonowania zieleni w wybranym osiedlu mieszkaniowym Warszawy- próba zastosowania analizy SWOT [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011]