Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 293/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 293/2013]