OPM

Raport z pracy grupy roboczej Klimat dla Biznesu w ramach projektu Rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu Restart