Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance- doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski [Przestrzeń a rozwój, 241/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance- doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski [Przestrzeń a rozwój, 241/2011]