Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]