Małe miasta przemysłowe w gospodarce postindustrialnej (studium przypadku) [Studia Ekonomiczne, 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Małe miasta przemysłowe w gospodarce postindustrialnej (studium przypadku) [Studia Ekonomiczne, 2012]