Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych – przykład łódzkiego obszaru metropolitalnego [Studia Ekonomiczne, 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych – przykład łódzkiego obszaru metropolitalnego [Studia Ekonomiczne, 2012]