Systemy Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzie modelowanie obsługi transportowej obszarów zurbanizowanych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 48/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzie modelowanie obsługi transportowej obszarów zurbanizowanych [Ekonomika Transportu i Logistyka, 48/2013]