Transport intermodalny w Polsce w latach 1993- 2010 oraz czynniki kształtujące jego rozwój w perspektywie [Ekonomika Transportu i Logistyka, 46/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Transport intermodalny w Polsce w latach 1993- 2010 oraz czynniki kształtujące jego rozwój w perspektywie [Ekonomika Transportu i Logistyka, 46/2013]