Transport lotniczy w regionalnej strategii rozwoju transportu województwa pomorskiego do roku 2020 [Ekonomika Transportu Lądowego, 44/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Transport lotniczy w regionalnej strategii rozwoju transportu województwa pomorskiego do roku 2020 [Ekonomika Transportu Lądowego, 44/2012]