Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych krajach „starej” Unii Europejskiej i w Polsce [Człowiek i Środowisko, 34 (1-2)/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych krajach „starej” Unii Europejskiej i w Polsce [Człowiek i Środowisko, 34 (1-2)/2010]