zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function) [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function) [Człowiek i Środowisko, 35 (3-4)/2011]