OPM

ABC organizowania współpracy społecznej. Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. Poradnik I