OPM

Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie [Problemy Rozwoju Miast, 4/2013]