OPM

Analiza porównawcza wyceny drzew według obowiązującej ustawy i metody IGPIM/SGGW [Człowiek i Środowisko, 39 (2)/2015]