OPM

analiza przemian jakościowych w zarządzaniu publicznym [Finanse i zarządzanie, 3(1)/2012]