OPM

Analiza realizacji zapisów ustaw o dostępie do informacji publicznej w przedsiębiorstwach będących własnością państwa i samorządu w Czechach, Estonii i Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech