OPM

Aspekty wypoczynkowe na osiedlach lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej w Lublinie- pozytywne przykłady przemian [Problemy Rozwoju Miast, 4/2013]