Badanie jakości życia mieszkańców oraz jakości usług publicznych w Łodzi - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Badanie jakości życia mieszkańców oraz jakości usług publicznych w Łodzi