OPM

Badanie współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce – Synteza raportu końcowego z badania dla związku miast polskich. Najważniejsze ustalenia, wnioski, rekomendacje