OPM

Bariery systemowe rewitalizacji w Polsce [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]