OPM

Dylematy procesu rewitalizacji Pragi Północ. Programy a praktyka realizacji projektów [Zarządzanie i Edukacja, 82/2012]