OPM

Próby przywrócenia aksjologii modernizmu jako wyraz transformacji estetycznych w architekturze [Zarządzanie i Edukacja, 82/2012]