OPM

Sytuacja prawna właściciela nieruchomości w świetle regulacji prawnej dotyczącej opłaty planistycznej [Zarządzanie i Edukacja, 82/2012]