OPM

Kreowanie czynszu najmu w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi [Zarządzanie i Edukacja, 96/2014]