OPM

Systemy i formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy miejskiej [Zarządzanie i Edukacja, 90/2013]