OPM

Budżet Obywatelski jako inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 31/2014]