City for Sale. Metropolisation in peripheral capitalism [Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

City for Sale. Metropolisation in peripheral capitalism [Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2010]