OPM

City for Sale. Metropolisation in peripheral capitalism [Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne 2010]