City placement- nowy trend w działaniach promocyjnych polskich miast [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

City placement- nowy trend w działaniach promocyjnych polskich miast [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332/2015]