OPM

Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej [Studia Ekonomiczne, 141/2013]