OPM

Corporate governance w warunkach rynków wyłaniających się- perspektywa przedsiębiorstwa międzynarodowego [Studia Ekonomiczne, 141/2013]