OPM

Cyberpejzaż miasta w trakcie megawydarzenia: Poznań, Euro 2012 i Twitter [Studia Regionalne i Lokalne, 1(59)/2015]