Zintegrowane planowanie rozwoju miast na poziomie regionalnym [Człowiek i Środowisko, 37(1-2)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Zintegrowane planowanie rozwoju miast na poziomie regionalnym [Człowiek i Środowisko, 37(1-2)/2013]