OPM

Czy rada nadzorcza może mieć kontekst przedsiębiorczy [Studia Ekonomiczne, 141/2013]